Herrakuntatalon kota rakentui kyläläisten käyttöön